aplikacja call center

Aplikacja call center: dobierz najbardziej efektywny sposób wybierania numeru

Konsultanci telefoniczni tracą wiele czasu na ręczne wybieranie numerów telefonu klientów, dlatego coraz częściej wprowadzana jest technologia dzwonienia automatycznego. Możesz wybrać między trzema dostępnymi sposobami, z którego każdy nadaje się do innej kampanii i systemu call center.

Więcej wykonanych połączeń podczas dnia pracy

Ręczne wstukiwanie kolejnych cyfr zawsze wiąże się ze zmarnowaniem czasu przez agenta, nawet jeśli wydaje się, że to tylko chwila. Jeżeli zdecydujemy się na wybieranie automatyczne, ten problem nie będzie już istniał. Co ważne, to od nas zależy, czy będziemy chcieli, aby konsultanci mieli wpływ na to, do kogo i kiedy dzwoni automat, czy wszystko odbędzie się poza agentem i ten tylko odbierze istniejące już połączenie z klientem.

Focus Telecom Polska – Aplikacja Call Center Sprawdź nasze możliwości

Największa autonomia konsultanta przy wybieraniu numerów z poglądem

Aplikacja call center może zawierać system wybierania numerów z poglądem, czyli tzw. preview dialing. Agent widzi na ekranie komputera kolejny rekord z bazy, ale sam decyduje czy do niego zadzwoni i jak dużo czasu potrzebuje na przygotowanie się do wykonania tego telefonu. Gdy jest już gotowy, klika na numer, a system sam łączy go z klientem. Konsultant sam musi przerywać połączenie, gdy włączy się poczta głosowa, klient nie odbiera lub jego numer jest zajęty.

Progresywne wybieranie numerów daje inne możliwości

System może być wyposażony w progresywne wybieranie numerów, czyli tzw. progressive dialing. Konsultant ma określony czas na zapoznanie się z rekordem, co więcej, nie ma możliwości jego pominięcia. Po z góry narzuconym przez administratora czasie, numer jest automatycznie wybierany. Agent ręcznie się rozłącza po zakończonej rozmowie, gdy telefon ma sygnał zajętości, nie jest odbierany lub rozmowa zostanie przekierowana na pocztę głosową.

Największa efektywność przy programowanym wybieraniu numerów

Aplikacja call center może mieć najbardziej inteligentny z systemów, czyli programowane wybieranie numerów, tzw. predictive dialing. Agent łączony jest bezpośrednio z klientem, nie ma więc możliwości, że będzie czekał aż odbierze, usłyszy sygnał zajętej linii lub połączy się z pocztą głosową. Co więcej, system sam uczy się tempa pracy konsultantów i dostosowuje doniego częstotliwość wykonywanych połączeń. To co zdecydowanie wyróżnia ten system na plus, to zwiększenie wydajności pracy agentów nawet o kilkadziesiąt procent.