JIRA szkolenie z zakresu obsługi systemu prowadzone przez specjalistów

Firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie systemu JIRA – http://jirasolutions.pl/uslugi/szkolenia/. Szkolenie z zakresu obsługi programu oraz możliwości, jakie daje sam system to również konieczność, jeśli firma chce jak najlepiej wykorzystać możliwości wdrożonego rozwiązania.

JIRA szkolenie dla użytkowników i administratorów systemu

System JIRA jest sprawdzonym rozwiązaniem, które wdrożono w wielu organizacjach. Jej wdrożenie jest niezbędne w korporacjach, organizacjach zatrudniających wielu pracowników czy w firmach z rozproszonymi jednostkami, wśród których bardzo łatwo można zaobserwować rozproszenie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań oraz utrudniony proces komunikacji. JIRA umożliwia sprawniejsze zarządzanie pracownikami, obiegiem dokumentacji czy ogólnie pojętymi zasobami firmy, w tym również w zakresie powierzania zadań oraz egzekwowania stopnia ich wykonalności. Jednak samo wdrożenie systemu JIRA nie wystarcza, w wielu organizacjach pojawiła się konieczność przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników i administratorów, aby lepiej wykorzystać potencjał systemu. Po wdrożeniu JIRA szkolenie może obejmować funkcjonowanie poszczególnych modułów, może także dotyczyć uprawnień, jakie nadają administratorzy systemu w danej firmie. Warto jednak pamiętać, że system JIRA składa się z różnych modułów, które mogą być wdrożone w organizacji. Szkolenie z systemu JIRA może obejmować zarówno wybrane moduły systemu – takie szkolenie jest wówczas skierowane do użytkowników systemu, może również obejmować cały system od strony nadawania uprawnień czy zarządzania pracą podległych pracowników. Takie szkolenia są z kolei skierowane do administratorów systemu oraz użytkowników o wyższych uprawnieniach.

Jak zorganizowane jest JIRA szkolenie?

Etap wdrożenia systemu JIRA poprzedza zawsze analiza potrzeb w danej organizacji, co skutkuje podjęciem decyzji co do instalacji i konfigurowania wybranych modułów. Szkolenie jest przeprowadzane zawsze na środowisku testowym, jednak takie środowisko działa w oparciu o system zainstalowany w danej organizacji. Środowisko testowe różni się także w zależności od sposobu zainstalowania systemu JIRA, który może być skonfigurowany bezpośrednio na serwerze organizacji lub też jest udostępniany jako rozwiązanie działające w chmurze. Sposób skonfigurowania systemu wymusza konieczność nauczenia się obsługi danego rozwiązania. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną, w czasie której uczestnicy poznają możliwości systemu w czasie wykładu, oraz część praktyczną, która umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez nadawanie uprawnień i wykonywanie wybranych zadań zgodnie ze scenariuszem szkolenia, zaakceptowanym przez organizację.

Rozwój systemu JIRA – szkolenie dostosowane do użytkowników

Niewątpliwym atutem systemu JIRA jest jego rozwój wraz z rozwojem organizacji czy ze zwiększającym się zatrudnieniem. Większa liczba użytkowników to również konieczność organizowania szkolenia dla nowych pracowników. W wielu firmach wskazane jest także przeprowadzenie szkolenia dla dotychczasowych pracowników, których uprawnienia mogą się zmieniać. Rozwój organizacji może wymuszać dostosowanie dostępnych modułów systemu JIRA do potrzeb organizacji. Pojawienie się nowych funkcjonalności czy też dostęp do wybranych modułów mogą być powodem, dla którego warto zdecydować się na dodatkowe szkolenie dla pracowników. Szkolenie dla pracowników, którzy już korzystają z systemu JIRA, staje się konieczne także w przypadku wdrożenia automatyzacji pewnych procesów. Oczywiście nie wszystkie procesy daje się w pełni zautomatyzować, jednak przejęcie ich przez system zdejmuje z pracownika ciężar odpowiedzialności za część procesów operacyjnych.

Wraz z wdrożeniem systemu JIRA organizacja ma cały czas nadzór nad funkcjonowaniem systemu, jednocześnie może cały czas liczyć na wsparcie ze strony firmy, która system wdrożyła. To ona jest również odpowiedzialna za przygotowanie pracowników do korzystania z systemu poprzez szkolenia, które są przygotowanie w terminie i w zakresie wskazanym przez organizację.