JIRA zarządzanie projektami – czy warto?

W coraz większej ilości przedsiębiorstw zlecenia dla klientów są realizowane w formie projektów. Odpowiednie planowanie projektu, dobór ludzi potrzebnych do jego realizacji, a następnie kontrola nad nim i zarządzanie poszczególnymi etapami jego realizacji to klucz do sukcesu. Nie jest to jednak wcale prosta sprawa, stąd tak wiele firm inwestuje w odpowiednie narzędzia wspierające prace o charakterze projektowym – takim narzędziem jest JIRA zarządzanie projektami – http://jirasolutions.pl/o_jira/zarzadzanie-projektami-i-zadaniami/.

JIRA zarządzanie projektami w pełni profesjonalny sposób

Małe firmy, w których możliwa jest tak naprawdę nieograniczona komunikacja bezpośrednia często nie dostrzegają jeszcze zalet płynących ze wspierania codziennej pracy odpowiednim oprogramowaniem. Potrzeba ta pojawia się jednak już w momencie, kiedy projekty stają się coraz obszerniejsze, wielowątkowe, wymagają pracy w dłużej perspektywie czasowej, są skomplikowane i wieloetapowe. Wówczas gołym okiem widoczne jest, że nie da się wszystkich aspektów związanych z projektem rozpisać na jednej kartce papieru i opisać koledze z biurka obok w kilku zdaniach. Wówczas potrzebny jest koordynator lub kierownik projektu, a także zdefiniowana załoga, w której każdy pracownik jest odpowiedzialny za inny aspekt projektu. JIRA zarządzanie projektami jest natomiast narzędziem, które przede wszystkim pomaga systematyzować prace. W programie można rozpisać i oszacować cały projekt, katalogować i hierarchizować zadania, przydzielać je konkretnym osobom poprzez przyznawanie dostępu. Zadania można określać w czasie i egzekwować ich wykonanie w danym terminie.

Dlaczego systematyzacja jest tak ważna?

Przy rozbudowanych projektach zawsze może nam coś umknąć, możemy o czymś zapomnieć, ale też bardzo często w zespole projektowym mogą występować problemy z komunikacją. Wówczas pojawia się problem z dostępem do informacji, a wszystko to może znacząco opóźnić realizację projektu, a nawet narażać firmę na straty. Wykorzystując JIRA zarządzanie projektami możemy całkowicie wykluczyć te problemy. Każda osoba zaangażowana w projekt na bieżąco ma dostęp do wszystkich wytycznych z nim związanych, na bieżąco widzi też wszelkie aktualizacje i zmiany wprowadzane przez kierownika projektu lub innych współpracowników. Dodatkowo, posiada wszystkie przypisane do siebie zadania w jednym miejscu, dzięki czemu zawsze wie nad czym ma pracować i na kiedy dana rzecz powinna zostać wykonana. Dzięki takiemu dostępowi do informacji można ograniczyć do minimum wszelkie nieporozumienia, które mogłyby wyniknąć w trakcie prac.

Pełna kontrola nad projektem

JIRA zarządzanie projektami to także nieocenione narzędzie pracy dla każdego koordynatora projektu. W momencie, kiedy to jedna osoba musi spiąć wszystkie sprawy związane z obszernym projektem, potrzebne są jej narzędzia, które tę pracę jej ułatwią. Oprogramowanie do zarządzania projektami w szczególności znajduje swoje zastosowanie w firmach programistycznych, gdzie każdego dnia wytwarzane jest oprogramowanie, często pod konkretne wytyczne klienta. JIRA doskonale sprawdza się przy zwinnych metodykach pracy projektowej, a także jest idealnym narzędziem umożliwiającym bieżącą kontrolę błędów podczas realizacji projektu. W dużych projektach na bieżąco mogą pojawiać się problemy czy też uwagi od klienta, które wymagają właściwie natychmiastowej interwencji. Dzięki oprogramowaniu bardzo szybko można wprowadzać je w formie zadań, przypisywać do konkretnej osoby w zespole, określać priorytet wykonania, a także ostateczny czas realizacji. Dzięki temu wszystko może cały czas być pod stałą kontrolą osoby kierującej projektem.

Koszt zakupu oprogramowania JIRA nie jest wysoki, natomiast mnogość zalet wynikających z wdrożenia go w firmie jest ogromna. Stąd też tak duża popularność platformy. Na pewnym etapie rozwoju firmy JIRA staje się tak naprawdę nieodłącznym elementem jej funkcjonowania, tym bardziej, że oprócz zarządzania projektami może być także wykorzystywana do zarządzania firmą czy też do usprawnienia przepływu dokumentacji.