Czy warto stawiać na szkolenia JIRA?

JIRA to produkt firmy Atlassian, będący zamkniętym oprogramowaniem, które służy do śledzenia błędów oraz zarządzania projektami. Jest ono wykorzystywane w bardzo dużej liczbie projektów. JIRA pozwala na to, by wszyscy pracownicy pracowali efektywnie, a managerowie skutecznie planowali. Sprawdź, czy warto postawić na program i szkolenia JIRA.

JIRA – prosty sposób raportowania

Jira pozwala też na szybkie i proste planowanie pracy i raportowanie jej postępów. Dzięki temu systemowi każdy z członków zespołu będzie wiedział, co i na kiedy powinno być wykonane. Atlassian JIRA to systemem z bardzo szerokim spektrum zastosowań. Dlaczego? Jest to spowodowane jego generycznym sposobem konfiguracji, a także możliwością stosowania rozszerzeń. Takie podejście daje możliwość wieloznacznej interpretacji jego składników. Aby jak najlepiej poznać oprogramowanie jira, warto wziąć udział w szkoleniu na jego temat.

Czy warto iść na szkolenie JIRA?

szkolenia JIRA pozwalają spojrzeć na system z kilku różnych perspektyw, a co za tym idzie – uzyskać więcej możliwości konfiguracyjnych. Adresatami szkoleń są zarówno użytkownicy, jak i administratorzy systemu. To, jak one przebiegają dostosowuje się do potrzeb poszczególnych klientów i jest zmienne (w zależności od poziomu zaawansowania potencjalnych uczestników). Liczy się tutaj przede wszystkim to, jak długo korzystali już z tego systemu. Każde ze szkoleń dzieli się na pewne moduły. W szkoleniach dla administratorów są to: opis systemu, jego instalacja oraz podstawowa konfiguracja; konfiguracja systemu związana z przyszłym użytkowaniem systemu. konfiguracja systemu związana z zarządzaniem projektami oraz administracja systemem jira. Natomiast moduły szkoleń dla użytkowników to: opis systemu, podstawowa konfiguracja dla użytkownika; opis tworzenia oraz zarządzania zadaniami, opis tworzenia oraz zarządzania projektami oraz opis dostępnych raportów. W obu przypadkach omawianie danego moduły zakończone jest demonstracją. Wtedy też prezentowane są przykłady użycia kwestii, które omawiane były wcześniej. Czasami istnieje możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych przez uczestników szkolenia JIRA.